beperkte oplage-totaal in stukken 5 Air Lucky Craft Airbeatlet Beetle lccde2711447-Baits, kunstaas & vliegen

beperkte oplage-totaal in stukken 5 Air Lucky Craft Airbeatlet Beetle lccde2711447-Baits, kunstaas & vliegen

Air Beetle 5 stukken in totaal Lucky Craft Airbeatlet

Q&A Affectieschade

Handvatten en richting bij de uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk

Berry kreeg slecht nieuws te horen: zijn 16-jarige stiefdochter blijkt ernstig ziek te zijn

PIV Stappenplan Medisch Traject

JACOBY JUMPER CUE UITGEBREIDD --GROENE Gevlekte Maple w G10 Tip --3 Piece Jump Cue

был равнодушен даже к айпаду и в момент когда мама собралась уходить и отпустить Zoektermen
Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Display start Suntour nieuwe Winner 5-Speed Gratiswheel (13x24) w zilver Finish
 • Hof Den Haag

Ongeval op snelweg. Vrachtwagen rijdt achterop auto van appellant, die omdat er geen plaats was om uit te voegen diagonaal op puntstuk stilstond, waarbij auto uitstak op rijbaan. 1. Het hof stelt voorop dat op appellant de bewijslast rust van zijn stellingen. De verzekeraar van de vrachtauto hoeft niet de… Lees verder →

Rb, deelgeschil: BGK in eenvoudige letselzaak niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland

Deelgeschil over BGK. Gevorderd: € 1.769,85 (bovenop eerder betaalde BGK); toegewezen € 800,-. 1. De kantontrechter overweegt:  “Het gaat er niet om of de Adidas F50 i TUNIT G02525 Leder (Pnetwerkator Absolute, Powerswerve, Pulse, mania)belangbehartiger alle gedeclareerde werkzaamheden werkelijk heeft verricht, maar om de vraag of het redelijk is dat de kosten daarvan in volle omvang voor rekening van de… Navyline Complete Set Inflatable Sup Board plus Accessoires High Quality, Stabiel

Vaknieuws
 • Verbond van Verzekeraars

Tijdens het symposium op Daiwa PROREX TW 100SV L, linkshand Baitcastrolle MultiRolle Raubfisch Hecht van de Erasmus School of Law over letselschade heeft Verbondsdirecteur Richard Weurding een lezing gegeven over hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen. Weurding erkent dat sommige zaken lang duren omdat er onvoldoende capaciteit bij verzekeraars is. “Dat moet worden opgelost. Ook… Lees verder →

Jurisprudentie
Autopenter Ganma 45 Diablo 160mm YelLaagtail amberjack tonijn
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Destijds 7-jarige jongen treft moeder, die is vermoord door ex-partner, aan in plas bloed. Het hof oordeelt dat is voldaan aan de vereisten van het Taxibus-arrest. Deda Elemannenti ZERO100 PISTA SERVIZIO CORSE -20 65533;-655533; Alloy Track 31.8 FietsStelDoor deskundigen is vastgesteld dat sprake is van PTSS, hetgeen een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is. Het feit dat de jongen een aangeboren… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Het hof volgt verzekeraar gedeeltelijk in haar verweer dat de in rekening gebrachte werkzaamheden niet alle van toegevoegde waarde zijn geweest voor Helikon-Tex RAID Rugzak Rugzak Buitenshuis Daypack Freizeit Multicamde schadeafwikkeling. Het hof oordeelt dat appellant het oordeel van de kantonrechter dat hij onvoldoende medewerking heeft verleend om binnen redelijke termijn tot schadevaststelling te komen onvoldoende bestreden.… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Appellant vordert € 2.613,23 aan BGK voor second opinion over afwikkelingsvoorstel van € 6500,-. Het hof overweegt, evenals de kantonrechter, dat het Trangoworld Otal Vest 120 PC007737 120 mannen's Mountain Clothing Vests “ Giletsappellant uiteraard vrij een second opinion te vragen over het na onderhandeling bereikte resultaat, maar dat hij deze kosten in beginsel zelf dient te dragen. Er zijn onvoldoende… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Man die lijdt aan psychotische stoornis vermoordt zijn moeder; hij krijgt hiervoor TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd. 1.Billabong Intruder 3 2mm GBS Back Zip Wetsuit zwart netwerk L43M51 Sleeve Sleeves De rechtbank wijst affectieschade toe aan andere zoon, dochter en schoondochter. 2. De rechtbank oordeelt dat is voldaan aan de vereisten voor shockschade; weliswaar waren zij de moord niet waargenomen, maar wel is… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Limburg

De rechtbank veroordeelt vrouw tot gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeval, waarbij een 20 jarige fietsster is overleden. De rechtbank kent aan de oudersDome Tent 7ft door persoon 7Ft 3 en broers van het meisje ieder € 5000,- wegens shockschade toe. De rechtbank overweegt hierbij dat zij in een nauwe affectieve relatie staan, sprake is… Strijders JuVENTUS SAutoPE SAutoF ULTRAS JUVENTUS FILMERS JUVENTUS PILE 20 ANNI

Het is een spannende dag voor prinses Charlotte Jurisprudentie
 • Hoge Raad

Beantwoording prejudiciële vragen. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever geen verhaalsrecht heeft voor de doorbetaalde pensioenpremie, noch voorShimano Ultegra FC-6800 53T — 39T Outer Inner Chairlings 11-Speed (zwart) het werkgeversdeel, noch voor het werknemersnemersdeel. De Hoge Raad oordeelt dat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie niet valt onder het loonbegrip van art. 6:107a BW. Het werknemersgedeelte valt hier wel onder,… Laksen Balfour Tweed Shooting Vest Waistcoat afmeting XXGroot

Haar ouders laten haar niet alleen gaan en willen elke dag bij haar zijn Vaknieuws
 • Overige organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid PANTALONI TREKKING man KARPOS INVOER 2500602 202 ALAGNA PLUS zwart DARK GRIEY en artificiële intelligentie en algoritmes. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot… Profiel Design Aeria EVO Bracket Kit

Jurisprudentie
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

beperkte oplage-totaal in stukken 5 Air Lucky Craft Airbeatlet Beetle lccde2711447-Baits, kunstaas & vliegen

Eiser, ervaren springruiter en gespecialiseerd in het opleiden en trainen van paarden naar topniveau, werkt op ZZP-basis voor fokkerij-organisatie voor springpaarden. Tijdens rit wordt hij afgeworpen en loopt hij letsel op. Hij stelt de fokkerij-organisatie aansprakelijk KUYING Conqueror Fast Action Autobon Lure Casting Fish Rod Fish Pool BASSex art 7:658 lid 4 BW en art. 6:179 jo art. 6:181 BW. 1.…

Jurisprudentie
 • Rechtbank Rotterdam

Verzoeker werkte tot het ongeval in het restaurant van zijn vader en broer, zonder een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst; zijn salaris ontving hij contant. Na het ongevalShimano XTR FD-M9070 Dyna-Sys11 Di2 x 11 Speed MTB Front Derailleur -BLK SLV- heeft hij nauwelijks meer gewerkt en is het dienstverband met wederzijds goedvindenVeel Lures voor Bass en Trout Individual Items beëindigd. Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat hij schadebeperkingsplicht niet heeft geschonden door…

Tijdens lossen van matrassen struikelt werknemer over matras en loopt letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Hij stelt onder meer dat er nimmer een laad- en los instructie is gegeven. Werkgever wijst erop dat nieuwe medewerkers een inwerkperiode doormaken ('training on the job '), waarbij… Lenker Alu Accosato 22 Hochroot falten DERBI SM RAKER 2002 2003

Uroloog heeft verwijtbaar diagnose (tumor in de nier) gemist, waardoor benadeelde uiteindelijk ongeneeslijk ziek werd (bij eerdere diagnoseDaiwa Gilet All afmetings zwart netwerk zwart blauw Match Fishing Winter Bodywarmer Nieuw had zij 92% overlevingskans). Door rechtbank was € 200.000,- aan smartengeld toegekend. 1. Het hof acht de zaak van de aidspatiënt (1992) niet vergelijkbaar, wel die van gynaecoloog die diagnose miste (ANWB-smartengeldgids… LO3 108 Apes REGULATOR XX200 COMPUCK PRO BCD AUDAXPRO DRAX wit

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het…

BGK. Partijen hebben geen overeenstemming over afwikkeling letselschade (voorstel belangenbehartiger was € 25.000,-; Eurostar Winter Trainings shirt Melody mit Kapuzeverzekeraar heeft € 3900,- betaald); vervolgens neurologische expertise over causaliteit. Belangenbehartiger vordert € 12.874,96 aan BGK; door verzekeraar is € 4.518,41 betaald. 1. De kantonrechter is van oordeel dat verzekeraar de belangenbehartigerKhyam Ridgi-Pod Classic, een enorme kwaliteits familietent.(s) zeer adequaat heeft bevoorschot. (….)…