directe levering door de fabrikant-J Point Long 769 Mustad Haak 10 0 29-COUNT Hooks ifgke268927-Terminaluitrusting

directe levering door de fabrikant-J Point Long 769 Mustad Haak 10 0 29-COUNT Hooks ifgke268927-Terminaluitrusting

Mustad Hooks 769 Long Point J Haak 10 0 29-COUNT

Q&A Affectieschade

Handvatten en richting bij de uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk

Je bent misschien geneigd om slippers aan te doen

PIV Stappenplan Medisch Traject

Dalbello DS 110 W Womannen's Ski laars

@KensingtonRoyal @SussexRoyal Zoektermen
Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
COB SISE HORZE GEAVANCEERDE BESCHERMINGEN LOOP CLOSURS ProtEC laarsEN IN WITTE U-WH-C
 • Hof Den Haag

Ongeval op snelweg. Vrachtwagen rijdt achterop auto van appellant, die omdat er geen plaats was om uit te voegen diagonaal op puntstuk stilstond, waarbij auto uitstak op rijbaan. 1. Het hof stelt voorop dat op appellant de bewijslast rust van zijn stellingen. De verzekeraar van de vrachtauto hoeft niet de… Lees verder →

Rb, deelgeschil: BGK in eenvoudige letselzaak niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland

Deelgeschil over BGK. Gevorderd: € 1.769,85 (bovenop eerder betaalde BGK); toegewezen € 800,-. 1. De kantontrechter overweegt:  “Het gaat er niet om of de Hi-Tec mannens Wild-Fire Laag I WaterBesteendig wandelen schoenenbelangbehartiger alle gedeclareerde werkzaamheden werkelijk heeft verricht, maar om de vraag of het redelijk is dat de kosten daarvan in volle omvang voor rekening van de… Zeldzame originele PENN Reels Cat.No.16 Colour Cover Face Good Condition (Ref-N1088)

Vaknieuws
 • Verbond van Verzekeraars

Tijdens het symposium op Figure Skating kleding Vrouwen ijsschaatsen meisjes aangepaste Spandex van de Erasmus School of Law over letselschade heeft Verbondsdirecteur Richard Weurding een lezing gegeven over hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen. Weurding erkent dat sommige zaken lang duren omdat er onvoldoende capaciteit bij verzekeraars is. “Dat moet worden opgelost. Ook… Lees verder →

Jurisprudentie
Figuur Skating Jurk Womannen's Girls'Ice Competition Skating Jurk zwart wit
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Destijds 7-jarige jongen treft moeder, die is vermoord door ex-partner, aan in plas bloed. Het hof oordeelt dat is voldaan aan de vereisten van het Taxibus-arrest. 6 Pack Fitness Expedition 300 Marine kuddeDoor deskundigen is vastgesteld dat sprake is van PTSS, hetgeen een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is. Het feit dat de jongen een aangeboren… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Het hof volgt verzekeraar gedeeltelijk in haar verweer dat de in rekening gebrachte werkzaamheden niet alle van toegevoegde waarde zijn geweest voor Grote SM Extreme Sportswerk Bodybuilding Shirt Gymnasio Bodybbuilding 5029de schadeafwikkeling. Het hof oordeelt dat appellant het oordeel van de kantonrechter dat hij onvoldoende medewerking heeft verleend om binnen redelijke termijn tot schadevaststelling te komen onvoldoende bestreden.… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Appellant vordert € 2.613,23 aan BGK voor second opinion over afwikkelingsvoorstel van € 6500,-. Het hof overweegt, evenals de kantonrechter, dat het Skin Stunning Ice schaatsing Jurk.Figure Skating Jurk Baton Twirling Costumeappellant uiteraard vrij een second opinion te vragen over het na onderhandeling bereikte resultaat, maar dat hij deze kosten in beginsel zelf dient te dragen. Er zijn onvoldoende… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Man die lijdt aan psychotische stoornis vermoordt zijn moeder; hij krijgt hiervoor TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd. 1.Asics FuzeX blauw Navy wit mannen hardlopen Training schoenen sportschoenen T639N-4949 De rechtbank wijst affectieschade toe aan andere zoon, dochter en schoondochter. 2. De rechtbank oordeelt dat is voldaan aan de vereisten voor shockschade; weliswaar waren zij de moord niet waargenomen, maar wel is… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Limburg

De rechtbank veroordeelt vrouw tot gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeval, waarbij een 20 jarige fietsster is overleden. De rechtbank kent aan de oudersAdidas mode schoenen stad nova rent h zwart 48219-nieuwe en broers van het meisje ieder € 5000,- wegens shockschade toe. De rechtbank overweegt hierbij dat zij in een nauwe affectieve relatie staan, sprake is… Dominick Liberty Combi Medium Weight Stable Rug Standard Neck. Navy groen.

Jurisprudentie
 • Hof Den Haag

Het hof oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de door belangenbehartiger gevorderde BGK, voor zover die het door verzekeraar betaalde bedrag vanWoof Draag Slim Event laars Front € 10.628,43 te boven gaan, redelijk zijn. Gelet op dit gemotiveerde verweer van verzekeraar, had het op de weg van belangenbehartiger gelegen om nader te…

strijk dat over je lokken en richt je daarbij vooral op de voorste haren die in je gezicht vallen Jurisprudentie
 • Hoge Raad

Beantwoording prejudiciële vragen. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever geen verhaalsrecht heeft voor de doorbetaalde pensioenpremie, noch voorTrangoworld Bermuda Moah 8T0 PC007589 8T0 mannen's Mountain Clothing het werkgeversdeel, noch voor het werknemersnemersdeel. De Hoge Raad oordeelt dat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie niet valt onder het loonbegrip van art. 6:107a BW. Het werknemersgedeelte valt hier wel onder,… Daiwa Hera S F Spec 9 Shaku Namitsugi Hera Rod 9 Voeten van stijlvolle vissers Japan

Dat is ook de vraag die ze nu willen beantwoorden Vaknieuws
 • Overige organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid Classic Equine BioFit Correction Pad WFPen artificiële intelligentie en algoritmes. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot… WET's SUITS Mens WETSUIT Groot 2 PCS FARMER JOHN 3M SCUBA DIVE GEBRUIKT IN GOED CON

Jurisprudentie
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

directe levering door de fabrikant-J Point Long 769 Mustad Haak 10 0 29-COUNT Hooks ifgke268927-Terminaluitrusting

Eiser, ervaren springruiter en gespecialiseerd in het opleiden en trainen van paarden naar topniveau, werkt op ZZP-basis voor fokkerij-organisatie voor springpaarden. Tijdens rit wordt hij afgeworpen en loopt hij letsel op. Hij stelt de fokkerij-organisatie aansprakelijk TFO TFD Grote Vis Casting Rodex art 7:658 lid 4 BW en art. 6:179 jo art. 6:181 BW. 1.…

Jurisprudentie
 • Rechtbank Rotterdam

Verzoeker werkte tot het ongeval in het restaurant van zijn vader en broer, zonder een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst; zijn salaris ontving hij contant. Na het ongevalHorseware deken Anti flies Amigo Drie-in-Een 3 in 1 heeft hij nauwelijks meer gewerkt en is het dienstverband met wederzijds goedvindenBURTON SNOWBOARDS mannen's Invader Snowboarding laars --2020 --8.0 --zwart beëindigd. Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat hij schadebeperkingsplicht niet heeft geschonden door…

Tijdens lossen van matrassen struikelt werknemer over matras en loopt letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Hij stelt onder meer dat er nimmer een laad- en los instructie is gegeven. Werkgever wijst erop dat nieuwe medewerkers een inwerkperiode doormaken ('training on the job '), waarbij… Racing-zadel synthetische Plastic boom (trainingszadel) Licht gewicht &5 Grootte

In het net verschenen PIV-Bulletin 2019-3 zijn de volgende artikelen te lezen: 1. Struikelen over BGK, door Petra Oskam; 2. Smartengeld wegens onrechtmatige schadeafwikkeling ,2XU Mid Rise 7 8 Vrouwen Compressie Strakken Navy Gym hardlopen Sport Training door Rob Meelker (2); 3. Het uur van de waarheid, verslag van de jaarlijkse Medas en MAG meeting; 4. Nog veel vragen te beantwoorden na…

Uroloog heeft verwijtbaar diagnose (tumor in de nier) gemist, waardoor benadeelde uiteindelijk ongeneeslijk ziek werd (bij eerdere diagnose2020 Rossignol ErvaRing 94 Ti Skis w Marker Griffon 13 ID Bindings RAHFK had zij 92% overlevingskans). Door rechtbank was € 200.000,- aan smartengeld toegekend. 1. Het hof acht de zaak van de aidspatiënt (1992) niet vergelijkbaar, wel die van gynaecoloog die diagnose miste (ANWB-smartengeldgids… Polair Aurora Gym Gymnastische Training Bar Adquable Hoogte Horizontale Bar Sturdy

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het…

BGK. Partijen hebben geen overeenstemming over afwikkeling letselschade (voorstel belangenbehartiger was € 25.000,-; Collegiate Extra Full Bridle. Gloednieuw, maar zonder Reins.verzekeraar heeft € 3900,- betaald); vervolgens neurologische expertise over causaliteit. Belangenbehartiger vordert € 12.874,96 aan BGK; door verzekeraar is € 4.518,41 betaald. 1. De kantonrechter is van oordeel dat verzekeraar de belangenbehartigerAndere climbing Gear, 3-cams, 3-noten, 4 draws, Autoabiners, tape, tc pro's, cord, 12(s) zeer adequaat heeft bevoorschot. (….)…