klant eerst reputatie eerst-Ci4 Cefia 17 Eing Reel Shimano C30000Ged Hg bqtye243870-Rollen

klant eerst reputatie eerst-Ci4 Cefia 17 Eing Reel Shimano C30000Ged Hg bqtye243870-Rollen

Shimano Reel Eing 17 Cefia Ci4 C30000Ged Hg

Q&A Affectieschade

Handvatten en richting bij de uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk

De mensen die dit programma editen zijn helden 😂

PIV Stappenplan Medisch Traject

Dana Design 1st GEN Terraplane Rugzak Old School Pack Winter Pack USA Montana

We snappen dat je nu helemaal enthousiast bent Zoektermen
Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Thomson Elite Seat post SP-E13-SB 27.2x410mm 16mm Offset 159128 zilver nieuwe
 • Hof Den Haag

Ongeval op snelweg. Vrachtwagen rijdt achterop auto van appellant, die omdat er geen plaats was om uit te voegen diagonaal op puntstuk stilstond, waarbij auto uitstak op rijbaan. 1. Het hof stelt voorop dat op appellant de bewijslast rust van zijn stellingen. De verzekeraar van de vrachtauto hoeft niet de… Lees verder →

Rb, deelgeschil: BGK in eenvoudige letselzaak niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland

Deelgeschil over BGK. Gevorderd: € 1.769,85 (bovenop eerder betaalde BGK); toegewezen € 800,-. 1. De kantontrechter overweegt:  “Het gaat er niet om of de HUBS SHImanO DURA MAS CASSETTEbelangbehartiger alle gedeclareerde werkzaamheden werkelijk heeft verricht, maar om de vraag of het redelijk is dat de kosten daarvan in volle omvang voor rekening van de… Amerikaanse originele Sauna pak specificaBindens zwart x goud logo

Jurisprudentie
Reed Hill Saddleseat KINDERS 3pc pak Walnut bruin Olive groen Pin poly 12
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Destijds 7-jarige jongen treft moeder, die is vermoord door ex-partner, aan in plas bloed. Het hof oordeelt dat is voldaan aan de vereisten van het Taxibus-arrest. Wagens met visChest Buitenshuis Fly Fishing Stocking Foot WaterBesteendig en adembaarDoor deskundigen is vastgesteld dat sprake is van PTSS, hetgeen een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is. Het feit dat de jongen een aangeboren… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Het hof volgt verzekeraar gedeeltelijk in haar verweer dat de in rekening gebrachte werkzaamheden niet alle van toegevoegde waarde zijn geweest voor Tiger Cues --2Pc Maple] Ebony --Indus (19.7oz (9.1mm tip)de schadeafwikkeling. Het hof oordeelt dat appellant het oordeel van de kantonrechter dat hij onvoldoende medewerking heeft verleend om binnen redelijke termijn tot schadevaststelling te komen onvoldoende bestreden.… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Appellant vordert € 2.613,23 aan BGK voor second opinion over afwikkelingsvoorstel van € 6500,-. Het hof overweegt, evenals de kantonrechter, dat het De Coop Biochock Big Daddy Rugzakappellant uiteraard vrij een second opinion te vragen over het na onderhandeling bereikte resultaat, maar dat hij deze kosten in beginsel zelf dient te dragen. Er zijn onvoldoende… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Man die lijdt aan psychotische stoornis vermoordt zijn moeder; hij krijgt hiervoor TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd. 1.Shimano 17 CHRONACH Micro Cast Spool 17CRNC36RI netwerk voor MGL [NIEUW] [uit Japan] De rechtbank wijst affectieschade toe aan andere zoon, dochter en schoondochter. 2. De rechtbank oordeelt dat is voldaan aan de vereisten voor shockschade; weliswaar waren zij de moord niet waargenomen, maar wel is… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Limburg

De rechtbank veroordeelt vrouw tot gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeval, waarbij een 20 jarige fietsster is overleden. De rechtbank kent aan de oudersEider TWIN PEAKS HERVEILIG Down Jasje mannens MOSS GROENE netwerk Medium UK 40 en broers van het meisje ieder € 5000,- wegens shockschade toe. De rechtbank overweegt hierbij dat zij in een nauwe affectieve relatie staan, sprake is… Keela mannen's Mountain wandelen Trekking Jasje Folaway Hood in netwerk afmeting M

Jurisprudentie
 • Hof Den Haag

Het hof oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de door belangenbehartiger gevorderde BGK, voor zover die het door verzekeraar betaalde bedrag vanCane Creek DBcoil IL 210 55 Dampfer € 10.628,43 te boven gaan, redelijk zijn. Gelet op dit gemotiveerde verweer van verzekeraar, had het op de weg van belangenbehartiger gelegen om nader te…

proberen Viktor Brand en Mr Jurisprudentie
 • Hoge Raad

Beantwoording prejudiciële vragen. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever geen verhaalsrecht heeft voor de doorbetaalde pensioenpremie, noch voorO'Neill Softshelljacke Funktionesjacke oranje Jones Welded Firewall het werkgeversdeel, noch voor het werknemersnemersdeel. De Hoge Raad oordeelt dat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie niet valt onder het loonbegrip van art. 6:107a BW. Het werknemersgedeelte valt hier wel onder,… Vintage Wicker en Canvas Fly Fishing Basket of Creel

Hebben we je aandacht? Wie precies de juiste hoeveelheid drinkt (1 glas rode wijn Vaknieuws
 • Overige organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid Nieuw.Seeland Functionele Pants Key-Point --met Seetex-Membraneen artificiële intelligentie en algoritmes. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot… Rijd Hera Boa --Snowboard laarzen Womannen's Gratisride --Gr. 37 schwarz zwart

Jurisprudentie
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

klant eerst reputatie eerst-Ci4 Cefia 17 Eing Reel Shimano C30000Ged Hg bqtye243870-Rollen

Eiser, ervaren springruiter en gespecialiseerd in het opleiden en trainen van paarden naar topniveau, werkt op ZZP-basis voor fokkerij-organisatie voor springpaarden. Tijdens rit wordt hij afgeworpen en loopt hij letsel op. Hij stelt de fokkerij-organisatie aansprakelijk AutoBON TI MONO CgoudNA X-DIRECBinden SRAM BOOST 32 --49 gr.ex art 7:658 lid 4 BW en art. 6:179 jo art. 6:181 BW. 1.…

Jurisprudentie
 • Rechtbank Rotterdam

Verzoeker werkte tot het ongeval in het restaurant van zijn vader en broer, zonder een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst; zijn salaris ontving hij contant. Na het ongevalNIEUW --BERGHAUS --Maitland --GORE-TEX --afmeting XL heeft hij nauwelijks meer gewerkt en is het dienstverband met wederzijds goedvindenSportkleding, gevleugelde kleding, ongeacht de grootte en kleur beëindigd. Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat hij schadebeperkingsplicht niet heeft geschonden door…

Tijdens lossen van matrassen struikelt werknemer over matras en loopt letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Hij stelt onder meer dat er nimmer een laad- en los instructie is gegeven. Werkgever wijst erop dat nieuwe medewerkers een inwerkperiode doormaken ('training on the job '), waarbij… Herc One Touch Camping Douche Tent bruin Jurking Chanding Sporting G u RU

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het…

BGK. Partijen hebben geen overeenstemming over afwikkeling letselschade (voorstel belangenbehartiger was € 25.000,-; Shimano 09 Twin power Mg 2 handgreep AK1101verzekeraar heeft € 3900,- betaald); vervolgens neurologische expertise over causaliteit. Belangenbehartiger vordert € 12.874,96 aan BGK; door verzekeraar is € 4.518,41 betaald. 1. De kantonrechter is van oordeel dat verzekeraar de belangenbehartigerKinderen Nieuwe Balans Tennis Schoenen 996 Grootte 2(s) zeer adequaat heeft bevoorschot. (….)…