kies wat je leuk vindt-34 Delen Reel Spinning ZEROGRA VIER Handle DAIWA bqtye283720-Rollen

kies wat je leuk vindt-34 Delen Reel Spinning ZEROGRA VIER Handle DAIWA bqtye283720-Rollen

VIER ZEROGRA Spinning Reel Delen 34 Handle DAIWA

Q&A Affectieschade

Handvatten en richting bij de uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk

wonen en tuinieren dankzij uitgebreide reportages

PIV Stappenplan Medisch Traject

POELL PERALTA GUERERO MASK DECK-10x31.75 netwerk W MOB GRIP

‘We may have to flee our home at any moment Zoektermen
Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Bioracer Speedwear Concept Jersey RR, zwart, afmeting XL
 • Hof Den Haag

Ongeval op snelweg. Vrachtwagen rijdt achterop auto van appellant, die omdat er geen plaats was om uit te voegen diagonaal op puntstuk stilstond, waarbij auto uitstak op rijbaan. 1. Het hof stelt voorop dat op appellant de bewijslast rust van zijn stellingen. De verzekeraar van de vrachtauto hoeft niet de… Lees verder →

Rb, deelgeschil: BGK in eenvoudige letselzaak niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland

Deelgeschil over BGK. Gevorderd: € 1.769,85 (bovenop eerder betaalde BGK); toegewezen € 800,-. 1. De kantontrechter overweegt:  “Het gaat er niet om of de Raven Fightwear mannen's East Meets West MMA BJJ Rash Guard zwartbelangbehartiger alle gedeclareerde werkzaamheden werkelijk heeft verricht, maar om de vraag of het redelijk is dat de kosten daarvan in volle omvang voor rekening van de… Nieuwe balans L4040v4 Pedroia Metal Baseball Cleats --Camo zwart L4040P4

Vaknieuws
 • Verbond van Verzekeraars

Tijdens het symposium op Burton Concord snowboard laars mannen van de Erasmus School of Law over letselschade heeft Verbondsdirecteur Richard Weurding een lezing gegeven over hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen. Weurding erkent dat sommige zaken lang duren omdat er onvoldoende capaciteit bij verzekeraars is. “Dat moet worden opgelost. Ook… Lees verder →

Jurisprudentie
UMBRIA EQUITAZIONE laarsEN JODHPUR UMBRIA-MODEL 655533;;CLASSIC-afschermingen 65533;;
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Destijds 7-jarige jongen treft moeder, die is vermoord door ex-partner, aan in plas bloed. Het hof oordeelt dat is voldaan aan de vereisten van het Taxibus-arrest. DAIWA toernooi Z 2iA AG1333Door deskundigen is vastgesteld dat sprake is van PTSS, hetgeen een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is. Het feit dat de jongen een aangeboren… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Het hof volgt verzekeraar gedeeltelijk in haar verweer dat de in rekening gebrachte werkzaamheden niet alle van toegevoegde waarde zijn geweest voor Shimano COLTSIPER S1000-M Spinning Rod NIEUW de schadeafwikkeling. Het hof oordeelt dat appellant het oordeel van de kantonrechter dat hij onvoldoende medewerking heeft verleend om binnen redelijke termijn tot schadevaststelling te komen onvoldoende bestreden.… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Appellant vordert € 2.613,23 aan BGK voor second opinion over afwikkelingsvoorstel van € 6500,-. Het hof overweegt, evenals de kantonrechter, dat het BROGINI RUCELLO LAND laarsEN SING 6 1 2 OF 7appellant uiteraard vrij een second opinion te vragen over het na onderhandeling bereikte resultaat, maar dat hij deze kosten in beginsel zelf dient te dragen. Er zijn onvoldoende… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Man die lijdt aan psychotische stoornis vermoordt zijn moeder; hij krijgt hiervoor TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd. 1.Nieuwe YONEX Tennis Rugzak Tennis Racquet (2pcs) 3 Kleuren Zak1848 De rechtbank wijst affectieschade toe aan andere zoon, dochter en schoondochter. 2. De rechtbank oordeelt dat is voldaan aan de vereisten voor shockschade; weliswaar waren zij de moord niet waargenomen, maar wel is… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Limburg

De rechtbank veroordeelt vrouw tot gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeval, waarbij een 20 jarige fietsster is overleden. De rechtbank kent aan de oudersOngeautoriseerdBovenste HubAluminiumSchokkend roze32 holeNieuwe oude voorraad en broers van het meisje ieder € 5000,- wegens shockschade toe. De rechtbank overweegt hierbij dat zij in een nauwe affectieve relatie staan, sprake is… FW13 SS LAZIO TG.XXL GIALLA MACRON WEE JERSEY SHIR MAGLIA MALLETTA 30

Tijdens de thee heeft ze 3 koekjes gegeten Jurisprudentie
 • Hoge Raad

Beantwoording prejudiciële vragen. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever geen verhaalsrecht heeft voor de doorbetaalde pensioenpremie, noch voorReverse zwart ONE 10-Fach Kassette (11-36) Schaltungen Kranz Zahn Downhill het werkgeversdeel, noch voor het werknemersnemersdeel. De Hoge Raad oordeelt dat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie niet valt onder het loonbegrip van art. 6:107a BW. Het werknemersgedeelte valt hier wel onder,… SAutope Trail hardlopen donna La Sportiva Lycan GTX W's in Gore Tex Corsa Sterrato

Breng deze op smaak met zout Vaknieuws
 • Overige organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid De Coop Biochock Big Daddy Rugzaken artificiële intelligentie en algoritmes. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot… S.O.B. Lures (South Omaha Boy) Crystal Crappie mega pk 5 dozijn met een duidelijke zaak.

Jurisprudentie
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

kies wat je leuk vindt-34 Delen Reel Spinning ZEROGRA VIER Handle DAIWA bqtye283720-Rollen

Eiser, ervaren springruiter en gespecialiseerd in het opleiden en trainen van paarden naar topniveau, werkt op ZZP-basis voor fokkerij-organisatie voor springpaarden. Tijdens rit wordt hij afgeworpen en loopt hij letsel op. Hij stelt de fokkerij-organisatie aansprakelijk FW13 SS LAZIO TG.3XL KLOSE MACRON JERSEY SHIR MAGLIA MALLETTA DERDEex art 7:658 lid 4 BW en art. 6:179 jo art. 6:181 BW. 1.…

Jurisprudentie
 • Rechtbank Rotterdam

Verzoeker werkte tot het ongeval in het restaurant van zijn vader en broer, zonder een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst; zijn salaris ontving hij contant. Na het ongevalFjallraven Lappland Flannel Shirt Khaki Diversie afmetings (F90830-255) heeft hij nauwelijks meer gewerkt en is het dienstverband met wederzijds goedvindenDrake Mikey LeBlanc Snowboard Binds Groot 18 beëindigd. Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat hij schadebeperkingsplicht niet heeft geschonden door…

Tijdens lossen van matrassen struikelt werknemer over matras en loopt letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Hij stelt onder meer dat er nimmer een laad- en los instructie is gegeven. Werkgever wijst erop dat nieuwe medewerkers een inwerkperiode doormaken ('training on the job '), waarbij… Authentic 49ers goud Vintage ChalkLine jasje YOUTH afmeting 10 12 VS made NICE

In het net verschenen PIV-Bulletin 2019-3 zijn de volgende artikelen te lezen: 1. Struikelen over BGK, door Petra Oskam; 2. Smartengeld wegens onrechtmatige schadeafwikkeling ,Berghaus Antelao II WaterBesteendig Jasje door Rob Meelker (2); 3. Het uur van de waarheid, verslag van de jaarlijkse Medas en MAG meeting; 4. Nog veel vragen te beantwoorden na…

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het…

BGK. Partijen hebben geen overeenstemming over afwikkeling letselschade (voorstel belangenbehartiger was € 25.000,-; Columbia Inner Limits mannens Jasje Coat... Cool kudde Heath All afmetingsverzekeraar heeft € 3900,- betaald); vervolgens neurologische expertise over causaliteit. Belangenbehartiger vordert € 12.874,96 aan BGK; door verzekeraar is € 4.518,41 betaald. 1. De kantonrechter is van oordeel dat verzekeraar de belangenbehartiger4m Bell Tent met rits in grondblad in goede werkorde(s) zeer adequaat heeft bevoorschot. (….)…