40% lagere prijs- 15 Soccer Team roze Blk Jersey Uniformannen BASTIA Gratis Sock&Number 23 kit SAR1290 xqmve239125-Kleding

40% lagere prijs- 15 Soccer Team roze Blk Jersey Uniformannen BASTIA Gratis Sock&Number 23 kit SAR1290 xqmve239125-Kleding

15 Soccer Team roze Blk Jersey Uniformannen SAR1290 BASTIA Gratis Sock&Number 23 kit

Q&A Affectieschade

Handvatten en richting bij de uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk

Dat relaxte gevoel van de afgelopen week houdt aan en daarbij zit de Maagd ook vol energie

PIV Stappenplan Medisch Traject

Hayes Dominion A4 Bronzen Front, Rear Bike Disc Rem 1000mm KIT 4 Piston voor DH

Als er dingen moeten worden geregeld Zoektermen
Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Abu Garcia Roxani 2500MSH Abu Garcia ROXANI zwart bus Seabas for reging
 • Hof Den Haag

Ongeval op snelweg. Vrachtwagen rijdt achterop auto van appellant, die omdat er geen plaats was om uit te voegen diagonaal op puntstuk stilstond, waarbij auto uitstak op rijbaan. 1. Het hof stelt voorop dat op appellant de bewijslast rust van zijn stellingen. De verzekeraar van de vrachtauto hoeft niet de… Lees verder →

Rb, deelgeschil: BGK in eenvoudige letselzaak niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland

Deelgeschil over BGK. Gevorderd: € 1.769,85 (bovenop eerder betaalde BGK); toegewezen € 800,-. 1. De kantontrechter overweegt:  “Het gaat er niet om of de Victor Komplett Jurk Shirt Denmark Female und Rok Denemarken Badminton Tichtebelangbehartiger alle gedeclareerde werkzaamheden werkelijk heeft verricht, maar om de vraag of het redelijk is dat de kosten daarvan in volle omvang voor rekening van de… Scientific Anglers Mastery Tarpon Fly Line. WF10F NIEUW VRIJ SCHEPEN

Vaknieuws
 • Verbond van Verzekeraars

Tijdens het symposium op EF0570 SoleMatch Bounce Womannen hardlopen schoenen sportschoenen zwart van de Erasmus School of Law over letselschade heeft Verbondsdirecteur Richard Weurding een lezing gegeven over hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen. Weurding erkent dat sommige zaken lang duren omdat er onvoldoende capaciteit bij verzekeraars is. “Dat moet worden opgelost. Ook… Lees verder →

Jurisprudentie
Ski tweedehands-Head Peak 82 bindmiddel
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Destijds 7-jarige jongen treft moeder, die is vermoord door ex-partner, aan in plas bloed. Het hof oordeelt dat is voldaan aan de vereisten van het Taxibus-arrest. Niveau van de technische remmannen uit Japan F SDoor deskundigen is vastgesteld dat sprake is van PTSS, hetgeen een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is. Het feit dat de jongen een aangeboren… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Het hof volgt verzekeraar gedeeltelijk in haar verweer dat de in rekening gebrachte werkzaamheden niet alle van toegevoegde waarde zijn geweest voor Equitheme Therma stuitert op Silicine Knee --afmeting 40 BNWTde schadeafwikkeling. Het hof oordeelt dat appellant het oordeel van de kantonrechter dat hij onvoldoende medewerking heeft verleend om binnen redelijke termijn tot schadevaststelling te komen onvoldoende bestreden.… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Appellant vordert € 2.613,23 aan BGK voor second opinion over afwikkelingsvoorstel van € 6500,-. Het hof overweegt, evenals de kantonrechter, dat het Richtsnoer lxi Six moot Salmon Reizen Rod 13'9'appellant uiteraard vrij een second opinion te vragen over het na onderhandeling bereikte resultaat, maar dat hij deze kosten in beginsel zelf dient te dragen. Er zijn onvoldoende… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Man die lijdt aan psychotische stoornis vermoordt zijn moeder; hij krijgt hiervoor TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd. 1.Vintage Fenwick World Class 4 Fly Reel De rechtbank wijst affectieschade toe aan andere zoon, dochter en schoondochter. 2. De rechtbank oordeelt dat is voldaan aan de vereisten voor shockschade; weliswaar waren zij de moord niet waargenomen, maar wel is… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Limburg

De rechtbank veroordeelt vrouw tot gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeval, waarbij een 20 jarige fietsster is overleden. De rechtbank kent aan de oudersMizuno baseball spike GLOBAL ELITE GE CANVER PS 11GM1812 Zwart blad 655334; Zwart en broers van het meisje ieder € 5000,- wegens shockschade toe. De rechtbank overweegt hierbij dat zij in een nauwe affectieve relatie staan, sprake is… Oakiwear Kind's Tan 3T schoen Grootte 9T Neopreen Waders

Jurisprudentie
 • Hof Den Haag

Het hof oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de door belangenbehartiger gevorderde BGK, voor zover die het door verzekeraar betaalde bedrag vanMASSI Attaco manubrio MST 204 30o 50mm € 10.628,43 te boven gaan, redelijk zijn. Gelet op dit gemotiveerde verweer van verzekeraar, had het op de weg van belangenbehartiger gelegen om nader te…

Vitamine D is een belangrijke vitamine die onder andere je immuunsysteem versterkt Jurisprudentie
 • Hoge Raad

Beantwoording prejudiciële vragen. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever geen verhaalsrecht heeft voor de doorbetaalde pensioenpremie, noch voorDowsing Snooker Table IJzeren Thermostatisch en Non Thermostatisch Chesworth Cues het werkgeversdeel, noch voor het werknemersnemersdeel. De Hoge Raad oordeelt dat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie niet valt onder het loonbegrip van art. 6:107a BW. Het werknemersgedeelte valt hier wel onder,… Berging van oude HOUBAR met een hoepelzak en Sack kleurado euc

maar het is wel een goede tijd om kwesties uit te spreken Vaknieuws
 • Overige organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid Mitchell — Ness NFL Pittsburgh Steelers Jerome Bettis 1996 Legacy Jerseyen artificiële intelligentie en algoritmes. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot… Grizzly VARIANT, DRY FLY HACKE VRIJ SCHEPEN

Jurisprudentie
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

40% lagere prijs- 15 Soccer Team roze Blk Jersey Uniformannen BASTIA Gratis Sock&Number 23 kit SAR1290 xqmve239125-Kleding

Eiser, ervaren springruiter en gespecialiseerd in het opleiden en trainen van paarden naar topniveau, werkt op ZZP-basis voor fokkerij-organisatie voor springpaarden. Tijdens rit wordt hij afgeworpen en loopt hij letsel op. Hij stelt de fokkerij-organisatie aansprakelijk SET SHImanO ST-M600 HONE DUAL CONTROLE HYDRAULISCHE BRACHTSHIFTERS 9 27 NIEUWE SPEELTex art 7:658 lid 4 BW en art. 6:179 jo art. 6:181 BW. 1.…

Jurisprudentie
 • Rechtbank Rotterdam

Verzoeker werkte tot het ongeval in het restaurant van zijn vader en broer, zonder een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst; zijn salaris ontving hij contant. Na het ongevalMizuno ZAPATILLA HOMBRE WAVE RIDER 23 heeft hij nauwelijks meer gewerkt en is het dienstverband met wederzijds goedvindenAangepaste visserstas met vliegenvanger voor buitensporten beëindigd. Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat hij schadebeperkingsplicht niet heeft geschonden door…

Tijdens lossen van matrassen struikelt werknemer over matras en loopt letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Hij stelt onder meer dat er nimmer een laad- en los instructie is gegeven. Werkgever wijst erop dat nieuwe medewerkers een inwerkperiode doormaken ('training on the job '), waarbij… Cannonbale Womannen's Frequency Jersey --Medium --wit --3F126M WHT --NIEUW

In het net verschenen PIV-Bulletin 2019-3 zijn de volgende artikelen te lezen: 1. Struikelen over BGK, door Petra Oskam; 2. Smartengeld wegens onrechtmatige schadeafwikkeling ,Kamui Clear zwart Medium Pool Cue Tip 14mm (10 Tips) door Rob Meelker (2); 3. Het uur van de waarheid, verslag van de jaarlijkse Medas en MAG meeting; 4. Nog veel vragen te beantwoorden na…

Uroloog heeft verwijtbaar diagnose (tumor in de nier) gemist, waardoor benadeelde uiteindelijk ongeneeslijk ziek werd (bij eerdere diagnoseSS LAZIO MAGLIA AUTENTICA GARA HOME 2019-20 HOME SHIR JERSEY TRIKOT had zij 92% overlevingskans). Door rechtbank was € 200.000,- aan smartengeld toegekend. 1. Het hof acht de zaak van de aidspatiënt (1992) niet vergelijkbaar, wel die van gynaecoloog die diagnose miste (ANWB-smartengeldgids… Shires Aubrion Campbell fokt Jodhpurs Riding Tigs Equestrian Womannen's

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het…

BGK. Partijen hebben geen overeenstemming over afwikkeling letselschade (voorstel belangenbehartiger was € 25.000,-; DELUXE PRO 3- of 5-secBinden WINDBOAK met ALUMINIUM STEUNPOLEN (geen mannenlijnen)verzekeraar heeft € 3900,- betaald); vervolgens neurologische expertise over causaliteit. Belangenbehartiger vordert € 12.874,96 aan BGK; door verzekeraar is € 4.518,41 betaald. 1. De kantonrechter is van oordeel dat verzekeraar de belangenbehartigerVix zwembroek Womannens Tube Bikini Top strand Pool Zomer(s) zeer adequaat heeft bevoorschot. (….)…