kijk naar de goedkoopste-9 8 \\375; 10 8 CCF-X2 NAUTLUS NIEUW FLY REEL RARE DOUANE goud- VRIJ U.S. SCHEPEN 10 skrle2710731-Rollen

kijk naar de goedkoopste-9 8 \\375; 10 8 CCF-X2 NAUTLUS NIEUW FLY REEL RARE DOUANE goud- VRIJ U.S. SCHEPEN 10 skrle2710731-Rollen

NIEUW NAUTLUS CCF-X2 8 10 \\375; 8 9 10 FLY REEL RARE DOUANE goud- VRIJ U.S. SCHEPEN

Q&A Affectieschade

Handvatten en richting bij de uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk

Niet omdat ik niet voldoende presteer

PIV Stappenplan Medisch Traject

Snowbee Neopren Flats laarzen --13164 --afmeting 9

Wie had ooit kunnen weten Zoektermen
Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
1pc Maximus Prime Hand spled Snooker cue Ash, Ebony ^ Burr Hout of RoseHout
 • Hof Den Haag

Ongeval op snelweg. Vrachtwagen rijdt achterop auto van appellant, die omdat er geen plaats was om uit te voegen diagonaal op puntstuk stilstond, waarbij auto uitstak op rijbaan. 1. Het hof stelt voorop dat op appellant de bewijslast rust van zijn stellingen. De verzekeraar van de vrachtauto hoeft niet de… Lees verder →

Rb, deelgeschil: BGK in eenvoudige letselzaak niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland

Deelgeschil over BGK. Gevorderd: € 1.769,85 (bovenop eerder betaalde BGK); toegewezen € 800,-. 1. De kantontrechter overweegt:  “Het gaat er niet om of de Asics Gel-Pulse 9 G-Tx vrouwnen Gore-Tex hardlopen GTX T7D9N-3390belangbehartiger alle gedeclareerde werkzaamheden werkelijk heeft verricht, maar om de vraag of het redelijk is dat de kosten daarvan in volle omvang voor rekening van de… FATSAC V-DRIVE BOAT 2 BALAST BALANG SACS SET 800-350; FLY HOGE WAKEBOARD WAKESURF W701

Vaknieuws
 • Verbond van Verzekeraars

Tijdens het symposium op BOLONS Fiets 12 Speed 11-52T Cassette MTB mountain bike Sprocket zwart zilver van de Erasmus School of Law over letselschade heeft Verbondsdirecteur Richard Weurding een lezing gegeven over hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen. Weurding erkent dat sommige zaken lang duren omdat er onvoldoende capaciteit bij verzekeraars is. “Dat moet worden opgelost. Ook… Lees verder →

Jurisprudentie
Century CQ 9ft 3 Piece Stalking Rod Complete Range NIEUW Autop Fishing Rod
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Destijds 7-jarige jongen treft moeder, die is vermoord door ex-partner, aan in plas bloed. Het hof oordeelt dat is voldaan aan de vereisten van het Taxibus-arrest. RARISSIMA MAGLIA DA CALCIO JUGOSLAVIË NAZIONALE MIHAJIELOVIC WERELD CUP 98 VINTAGEDoor deskundigen is vastgesteld dat sprake is van PTSS, hetgeen een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is. Het feit dat de jongen een aangeboren… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Het hof volgt verzekeraar gedeeltelijk in haar verweer dat de in rekening gebrachte werkzaamheden niet alle van toegevoegde waarde zijn geweest voor CCM AB Pro Chest pad (Pro Return) XLde schadeafwikkeling. Het hof oordeelt dat appellant het oordeel van de kantonrechter dat hij onvoldoende medewerking heeft verleend om binnen redelijke termijn tot schadevaststelling te komen onvoldoende bestreden.… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Appellant vordert € 2.613,23 aan BGK voor second opinion over afwikkelingsvoorstel van € 6500,-. Het hof overweegt, evenals de kantonrechter, dat het Mannens Camouflage 3mm Neopreen Two-Piece Diving Spearfows afmeting Sappellant uiteraard vrij een second opinion te vragen over het na onderhandeling bereikte resultaat, maar dat hij deze kosten in beginsel zelf dient te dragen. Er zijn onvoldoende… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Man die lijdt aan psychotische stoornis vermoordt zijn moeder; hij krijgt hiervoor TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd. 1.Matrix Winter 2 stuk Maatpak Nieuw Stijl De rechtbank wijst affectieschade toe aan andere zoon, dochter en schoondochter. 2. De rechtbank oordeelt dat is voldaan aan de vereisten voor shockschade; weliswaar waren zij de moord niet waargenomen, maar wel is… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Limburg

De rechtbank veroordeelt vrouw tot gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeval, waarbij een 20 jarige fietsster is overleden. De rechtbank kent aan de oudersNeoSport XSPAN 3mm Paddle Jasje Multi Sport --Premium Neopreen zwart en broers van het meisje ieder € 5000,- wegens shockschade toe. De rechtbank overweegt hierbij dat zij in een nauwe affectieve relatie staan, sprake is… Caldene TEX Girls Southwold Competition Jasje (TL1710)

Jurisprudentie
 • Hof Den Haag

Het hof oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de door belangenbehartiger gevorderde BGK, voor zover die het door verzekeraar betaalde bedrag vanRossignol Pure Elite 120 2018 Nieuw € 10.628,43 te boven gaan, redelijk zijn. Gelet op dit gemotiveerde verweer van verzekeraar, had het op de weg van belangenbehartiger gelegen om nader te…

We hebben het zelf natuurlijk ook even geprobeerd… Jurisprudentie
 • Hoge Raad

Beantwoording prejudiciële vragen. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever geen verhaalsrecht heeft voor de doorbetaalde pensioenpremie, noch voorShimano --Rute 2,49m 21-56g ^ Rolle ^ Schnur het werkgeversdeel, noch voor het werknemersnemersdeel. De Hoge Raad oordeelt dat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie niet valt onder het loonbegrip van art. 6:107a BW. Het werknemersgedeelte valt hier wel onder,… 2018 WMens K2 CASSETTE SNOWBOARD BINDINGS 180 M zwart highback twikback

Sommige weken heb ik bijna geen middagpauze Vaknieuws
 • Overige organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid Mavic Deemax Elite 401523 Footwear mannen 65533;;s schoenen MTB Performanceen artificiële intelligentie en algoritmes. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot… B Vertigo Wendy vrouwnen's Polo Shirt Ademhalingsbaar en vochtvasthoudend

Jurisprudentie
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

kijk naar de goedkoopste-9 8 \\375; 10 8 CCF-X2 NAUTLUS NIEUW FLY REEL RARE DOUANE goud- VRIJ U.S. SCHEPEN 10 skrle2710731-Rollen

Eiser, ervaren springruiter en gespecialiseerd in het opleiden en trainen van paarden naar topniveau, werkt op ZZP-basis voor fokkerij-organisatie voor springpaarden. Tijdens rit wordt hij afgeworpen en loopt hij letsel op. Hij stelt de fokkerij-organisatie aansprakelijk Voodoo Tactische 20-931 tactische MOLLE Chest Rig, MultiCam, M 2XLex art 7:658 lid 4 BW en art. 6:179 jo art. 6:181 BW. 1.…

Jurisprudentie
 • Rechtbank Rotterdam

Verzoeker werkte tot het ongeval in het restaurant van zijn vader en broer, zonder een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst; zijn salaris ontving hij contant. Na het ongevalLibre Livre 10Th Anniversary Type S Shimano Rechter Winding heeft hij nauwelijks meer gewerkt en is het dienstverband met wederzijds goedvindenAdidas Samba ADV Snowboard laarzen, UK 11 wit Collegiate groen 2020 beëindigd. Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat hij schadebeperkingsplicht niet heeft geschonden door…

Tijdens lossen van matrassen struikelt werknemer over matras en loopt letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Hij stelt onder meer dat er nimmer een laad- en los instructie is gegeven. Werkgever wijst erop dat nieuwe medewerkers een inwerkperiode doormaken ('training on the job '), waarbij… Orvis Safe Passage Guide Sling Pack

In het net verschenen PIV-Bulletin 2019-3 zijn de volgende artikelen te lezen: 1. Struikelen over BGK, door Petra Oskam; 2. Smartengeld wegens onrechtmatige schadeafwikkeling ,RONALDINHO QUENTARO MATCH ONWORN SHIRT VOORBEREIKT VOOR MATCH door Rob Meelker (2); 3. Het uur van de waarheid, verslag van de jaarlijkse Medas en MAG meeting; 4. Nog veel vragen te beantwoorden na…

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het…

BGK. Partijen hebben geen overeenstemming over afwikkeling letselschade (voorstel belangenbehartiger was € 25.000,-; Nieuw Lot Of 6 Babolat RPM 16g Tennis StRing zwart 6 Sets Totaalverzekeraar heeft € 3900,- betaald); vervolgens neurologische expertise over causaliteit. Belangenbehartiger vordert € 12.874,96 aan BGK; door verzekeraar is € 4.518,41 betaald. 1. De kantonrechter is van oordeel dat verzekeraar de belangenbehartigerSHIRES LADIES MOSCOW KORT FIELD JACJET RRP = =655533; Del 655533; 76 ONZE PRIJZE “ blad 65533;;” 65533;59.99(s) zeer adequaat heeft bevoorschot. (….)…