team promotie-Zak Aqua Weight Training SandZak Fitness 45-79lb Dimok Adquable Workout Pump skrle2310281-Fitness, hardlopen en yoga

team promotie-Zak Aqua Weight Training SandZak Fitness 45-79lb Dimok Adquable Workout Pump skrle2310281-Fitness, hardlopen en yoga

Dimok 45-79lb Fitness SandZak Training Weight Aqua Zak Adquable Workout Pump

Q&A Affectieschade

Handvatten en richting bij de uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk

Zo’n giftige relatie beïnvloed namelijk je humeur zonder dat het je iets gaat opbrengen

PIV Stappenplan Medisch Traject

24mm 8 Strand Navy blauw Nylon MooRing Strop x 4 Metres, Soft Eye ^ Galv Thimble

Sprayde je er eerst misschien nog wat deo overheen Zoektermen
Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
VINTAGE Arbor A65 165 vierkante staart Gratis-kerf alpine cappeded snowboard
 • Hof Den Haag

Ongeval op snelweg. Vrachtwagen rijdt achterop auto van appellant, die omdat er geen plaats was om uit te voegen diagonaal op puntstuk stilstond, waarbij auto uitstak op rijbaan. 1. Het hof stelt voorop dat op appellant de bewijslast rust van zijn stellingen. De verzekeraar van de vrachtauto hoeft niet de… Lees verder →

Rb, deelgeschil: BGK in eenvoudige letselzaak niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland

Deelgeschil over BGK. Gevorderd: € 1.769,85 (bovenop eerder betaalde BGK); toegewezen € 800,-. 1. De kantontrechter overweegt:  “Het gaat er niet om of de Verbluffende vintage Hardy Marquis 8 9 multiplicator forel fly vissers spoel ^ case etc.belangbehartiger alle gedeclareerde werkzaamheden werkelijk heeft verricht, maar om de vraag of het redelijk is dat de kosten daarvan in volle omvang voor rekening van de… Nieuwe Shimano Stella SW10000-PG-C Spinning Reel Fishing 19PIT

Vaknieuws
 • Verbond van Verzekeraars

Tijdens het symposium op Patagonië mannen Hyper Puff Hoody sz L van de Erasmus School of Law over letselschade heeft Verbondsdirecteur Richard Weurding een lezing gegeven over hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen. Weurding erkent dat sommige zaken lang duren omdat er onvoldoende capaciteit bij verzekeraars is. “Dat moet worden opgelost. Ook… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Het hof volgt verzekeraar gedeeltelijk in haar verweer dat de in rekening gebrachte werkzaamheden niet alle van toegevoegde waarde zijn geweest voor Syntace Racelite CDR 318 Autobon 6 55555533;; Lenker Rennarrad Rennardallener 460 mm Crossde schadeafwikkeling. Het hof oordeelt dat appellant het oordeel van de kantonrechter dat hij onvoldoende medewerking heeft verleend om binnen redelijke termijn tot schadevaststelling te komen onvoldoende bestreden.… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Appellant vordert € 2.613,23 aan BGK voor second opinion over afwikkelingsvoorstel van € 6500,-. Het hof overweegt, evenals de kantonrechter, dat het Maglia DotOut Futura --Nero grigio Melange [6] (XXL)...appellant uiteraard vrij een second opinion te vragen over het na onderhandeling bereikte resultaat, maar dat hij deze kosten in beginsel zelf dient te dragen. Er zijn onvoldoende… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Man die lijdt aan psychotische stoornis vermoordt zijn moeder; hij krijgt hiervoor TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd. 1.2019 2xu donna Senza maniche Con Front Zip Voer 2xu Nero Wt5533d De rechtbank wijst affectieschade toe aan andere zoon, dochter en schoondochter. 2. De rechtbank oordeelt dat is voldaan aan de vereisten voor shockschade; weliswaar waren zij de moord niet waargenomen, maar wel is… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Limburg

De rechtbank veroordeelt vrouw tot gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeval, waarbij een 20 jarige fietsster is overleden. De rechtbank kent aan de ouders1980-81 Taranto SHIRT Home 35;14 Match versleten SHIRT MAILLOT TRIKOT en broers van het meisje ieder € 5000,- wegens shockschade toe. De rechtbank overweegt hierbij dat zij in een nauwe affectieve relatie staan, sprake is… Richtsnoer EXP5 AFTM \355; 4 \\\ft-9,6ft Fly rod 4-secBinden Media-Fast

Jurisprudentie
 • Hof Den Haag

Het hof oordeelt dat niet is komen vast te staan dat de door belangenbehartiger gevorderde BGK, voor zover die het door verzekeraar betaalde bedrag vanManitou Minute Pro 27.5 zwart 140mm 1.5T Qr15 € 10.628,43 te boven gaan, redelijk zijn. Gelet op dit gemotiveerde verweer van verzekeraar, had het op de weg van belangenbehartiger gelegen om nader te…

is natuurlijk altijd welkom Jurisprudentie
 • Hoge Raad

Beantwoording prejudiciële vragen. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever geen verhaalsrecht heeft voor de doorbetaalde pensioenpremie, noch voorWakesurf Board Surfpoard Full Shape and Fish Tail EVA Deck Big Kicker Water Spor het werkgeversdeel, noch voor het werknemersnemersdeel. De Hoge Raad oordeelt dat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie niet valt onder het loonbegrip van art. 6:107a BW. Het werknemersgedeelte valt hier wel onder,… Power Pak Trolling Reel PW425C met Rod Clamp Nieuw in Box

dan kun je nog wel uitrekenen op welke cijfers het vaakst een prijs is gevallen natuurlijk Vaknieuws
 • Overige organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid Shimano 2018 model PROSURF 415BXT hengel Japan F S NIEUWen artificiële intelligentie en algoritmes. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot… RockShox Reverb Stealth dropper post, 31.6mm diameter,150mm druppel

Jurisprudentie
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

team promotie-Zak Aqua Weight Training SandZak Fitness 45-79lb Dimok Adquable Workout Pump skrle2310281-Fitness, hardlopen en yoga

Eiser, ervaren springruiter en gespecialiseerd in het opleiden en trainen van paarden naar topniveau, werkt op ZZP-basis voor fokkerij-organisatie voor springpaarden. Tijdens rit wordt hij afgeworpen en loopt hij letsel op. Hij stelt de fokkerij-organisatie aansprakelijk Vintage NOS Classic Selle Bassano Module Art Ajustable Saddle 4 VIntage RIde RAREex art 7:658 lid 4 BW en art. 6:179 jo art. 6:181 BW. 1.…

Jurisprudentie
 • Rechtbank Rotterdam

Verzoeker werkte tot het ongeval in het restaurant van zijn vader en broer, zonder een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst; zijn salaris ontving hij contant. Na het ongevalRaleigh CX Autobon Bike Fork 700c 1 8 --1.5 Tapenetwerk Disc 15X100 Thru Axle heeft hij nauwelijks meer gewerkt en is het dienstverband met wederzijds goedvindenNeopren Neo Neoprenanug picture OSKANA 3 2 CHEST ZIP Full Suit 2019 nieuwe iris beëindigd. Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat hij schadebeperkingsplicht niet heeft geschonden door…

Tijdens lossen van matrassen struikelt werknemer over matras en loopt letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Hij stelt onder meer dat er nimmer een laad- en los instructie is gegeven. Werkgever wijst erop dat nieuwe medewerkers een inwerkperiode doormaken ('training on the job '), waarbij… Originele snelheidslaars voor de inlaine van Trurev.Amerikaanse grootte 3

In het net verschenen PIV-Bulletin 2019-3 zijn de volgende artikelen te lezen: 1. Struikelen over BGK, door Petra Oskam; 2. Smartengeld wegens onrechtmatige schadeafwikkeling ,Nitro Team Exposure Gullwing mannens Snowboard 159 cm nieuwe 2020 door Rob Meelker (2); 3. Het uur van de waarheid, verslag van de jaarlijkse Medas en MAG meeting; 4. Nog veel vragen te beantwoorden na…

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het…

BGK. Partijen hebben geen overeenstemming over afwikkeling letselschade (voorstel belangenbehartiger was € 25.000,-; 104044 666630 Woolrich WOCS2882 man blauw 104044verzekeraar heeft € 3900,- betaald); vervolgens neurologische expertise over causaliteit. Belangenbehartiger vordert € 12.874,96 aan BGK; door verzekeraar is € 4.518,41 betaald. 1. De kantonrechter is van oordeel dat verzekeraar de belangenbehartigerNOS NIP SHImanO DURA-ACE BRAKE LEVER HOOFDEN KOPERS Y6CX9810 ST-77700-C FLichtDECK(s) zeer adequaat heeft bevoorschot. (….)…