gratis verzending!-mannen's BLK 83625 BLK Jasje Techface R2 Patagonië Mountain Clothing Jasjes spfze2612907-Fitnesskleding

gratis verzending!-mannen's BLK 83625 BLK Jasje Techface R2 Patagonië Mountain Clothing Jasjes spfze2612907-Fitnesskleding

Patagonië R2 Techface Jasje BLK 83625 BLK mannen's Mountain Clothing Jasjes

Q&A Affectieschade

Handvatten en richting bij de uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk

Als je niet gewend bent om op je ademen te letten

PIV Stappenplan Medisch Traject

Nieuwe Northwave Venus Womannen's Cycling Jasje XL YelLaag Fluo

Metrostation Adenauerplatz (lijn 7) op ca Zoektermen
Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Poc Corpora YelLaag T63072 Helmets Unisex YelLaag, Helmets Poc, fiets
 • Hof Den Haag

Ongeval op snelweg. Vrachtwagen rijdt achterop auto van appellant, die omdat er geen plaats was om uit te voegen diagonaal op puntstuk stilstond, waarbij auto uitstak op rijbaan. 1. Het hof stelt voorop dat op appellant de bewijslast rust van zijn stellingen. De verzekeraar van de vrachtauto hoeft niet de… Lees verder →

Rb, deelgeschil: BGK in eenvoudige letselzaak niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland

Deelgeschil over BGK. Gevorderd: € 1.769,85 (bovenop eerder betaalde BGK); toegewezen € 800,-. 1. De kantontrechter overweegt:  “Het gaat er niet om of de Bigblauw TL2600-2600 Lumannen Narrow Beam Tech Licht Glossy zwartbelangbehartiger alle gedeclareerde werkzaamheden werkelijk heeft verricht, maar om de vraag of het redelijk is dat de kosten daarvan in volle omvang voor rekening van de… MULINELLO SHImanO SOCORRO 10000 SW

Jurisprudentie
Rolschaatsen Twister 231 Zwarte Vrouwen Rollersbladen Grootte UK5
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Destijds 7-jarige jongen treft moeder, die is vermoord door ex-partner, aan in plas bloed. Het hof oordeelt dat is voldaan aan de vereisten van het Taxibus-arrest. Santic Professional Triathlon Schoenen Autobon Fiber Sole Cycling Road Bike netwerk schoenDoor deskundigen is vastgesteld dat sprake is van PTSS, hetgeen een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is. Het feit dat de jongen een aangeboren… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Het hof volgt verzekeraar gedeeltelijk in haar verweer dat de in rekening gebrachte werkzaamheden niet alle van toegevoegde waarde zijn geweest voor Abu Garcia Ambassadeur 4600CB Zilver EF Ebisde schadeafwikkeling. Het hof oordeelt dat appellant het oordeel van de kantonrechter dat hij onvoldoende medewerking heeft verleend om binnen redelijke termijn tot schadevaststelling te komen onvoldoende bestreden.… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Appellant vordert € 2.613,23 aan BGK voor second opinion over afwikkelingsvoorstel van € 6500,-. Het hof overweegt, evenals de kantonrechter, dat het 370GC0950 Canna Da Pesca Roubasienne Milo Gerardix Concept karper 9.5 Mt Autob FEUappellant uiteraard vrij een second opinion te vragen over het na onderhandeling bereikte resultaat, maar dat hij deze kosten in beginsel zelf dient te dragen. Er zijn onvoldoende… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Man die lijdt aan psychotische stoornis vermoordt zijn moeder; hij krijgt hiervoor TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd. 1.Adidas Copa Mundial Samba wit kleur mannens Made in Germany Soccer schoenen NIEUW 11.5 De rechtbank wijst affectieschade toe aan andere zoon, dochter en schoondochter. 2. De rechtbank oordeelt dat is voldaan aan de vereisten voor shockschade; weliswaar waren zij de moord niet waargenomen, maar wel is… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Limburg

De rechtbank veroordeelt vrouw tot gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeval, waarbij een 20 jarige fietsster is overleden. De rechtbank kent aan de oudersTROO LEE ONTWIKKELT TLD Mannen zwart FLaagLINE MTB CYCLINE SHOTS SINSE 32 en broers van het meisje ieder € 5000,- wegens shockschade toe. De rechtbank overweegt hierbij dat zij in een nauwe affectieve relatie staan, sprake is… 100% R-CORE X Jersey wit --LG

Tevens vierpersoons-kamers te reserveren Jurisprudentie
 • Hoge Raad

Beantwoording prejudiciële vragen. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever geen verhaalsrecht heeft voor de doorbetaalde pensioenpremie, noch voorADIDAS ZAPATILLA die HOMBRE PUREBOOST DPR het werkgeversdeel, noch voor het werknemersnemersdeel. De Hoge Raad oordeelt dat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie niet valt onder het loonbegrip van art. 6:107a BW. Het werknemersgedeelte valt hier wel onder,… KAMP Protection Jasje zwart 2506 zwart mannen's Mountain Clothing Jasjes

De 2 ontmoetten elkaar begin deze maand toen ze te gast waren in de talkshow van Jeroen Pauw Vaknieuws
 • Overige organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid RARE Tottenham Hotspur Goal Keepers Football Shirt(1995en artificiële intelligentie en algoritmes. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot… VINTAGE CELTIC SCOTLAND 1998 1997 WEE FOTOTALLS SHIR JERSEY UMBRO XL

Jurisprudentie
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

gratis verzending!-mannen's BLK 83625 BLK Jasje Techface R2 Patagonië Mountain Clothing Jasjes spfze2612907-Fitnesskleding

Eiser, ervaren springruiter en gespecialiseerd in het opleiden en trainen van paarden naar topniveau, werkt op ZZP-basis voor fokkerij-organisatie voor springpaarden. Tijdens rit wordt hij afgeworpen en loopt hij letsel op. Hij stelt de fokkerij-organisatie aansprakelijk 099 Mens NWO SEAC SUB PRO FLEX 500 6.5MM BLK DIEREN WETSUIT SZE LRG 700 RRP.ex art 7:658 lid 4 BW en art. 6:179 jo art. 6:181 BW. 1.…

Jurisprudentie
 • Rechtbank Rotterdam

Verzoeker werkte tot het ongeval in het restaurant van zijn vader en broer, zonder een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst; zijn salaris ontving hij contant. Na het ongeval1994-96 Aberdeen Maglia Home XL Autotellino SHIR MAILLOT TRIKOT heeft hij nauwelijks meer gewerkt en is het dienstverband met wederzijds goedvindenSHImanO TECHNIUM BOAT SLIM 30 50LB beëindigd. Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat hij schadebeperkingsplicht niet heeft geschonden door…

Tijdens lossen van matrassen struikelt werknemer over matras en loopt letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Hij stelt onder meer dat er nimmer een laad- en los instructie is gegeven. Werkgever wijst erop dat nieuwe medewerkers een inwerkperiode doormaken ('training on the job '), waarbij… Mizuno schoen hardlopen sneaker Womannen's Wave Elevation wit roze Fuchsia

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het…

BGK. Partijen hebben geen overeenstemming over afwikkeling letselschade (voorstel belangenbehartiger was € 25.000,-; ProSTN rail in het zadelverzekeraar heeft € 3900,- betaald); vervolgens neurologische expertise over causaliteit. Belangenbehartiger vordert € 12.874,96 aan BGK; door verzekeraar is € 4.518,41 betaald. 1. De kantonrechter is van oordeel dat verzekeraar de belangenbehartigerNetwerkington Path II Fly Rod --9 gewicht 9ft NIEUW VRIJ SCHEPEN(s) zeer adequaat heeft bevoorschot. (….)…