speciale prijs-Mavic Pro Fietshandschoenen Zwart Cosmic spfze2212557-Fietsen

speciale prijs-Mavic Pro Fietshandschoenen Zwart Cosmic spfze2212557-Fietsen

Mavic Cosmic Pro Fietshandschoenen Zwart

Q&A Affectieschade

Handvatten en richting bij de uitvoering van de wet in de dagelijkse praktijk

Assistente Queen Elizabeth onthult dé tip om je sieraden schoon te maken

PIV Stappenplan Medisch Traject

REGATTA CHAQUETA BUITENE HOMBRE withill AZ

Ik ben de laatste weken in de war Zoektermen
Bronnen

Vacatures

Jurisprudentie
Nomad Dreamzone XW 10.0 donkerblauwe thermamatte Isomatte Campingmatte Schlafmatte
 • Hof Den Haag

Ongeval op snelweg. Vrachtwagen rijdt achterop auto van appellant, die omdat er geen plaats was om uit te voegen diagonaal op puntstuk stilstond, waarbij auto uitstak op rijbaan. 1. Het hof stelt voorop dat op appellant de bewijslast rust van zijn stellingen. De verzekeraar van de vrachtauto hoeft niet de… Lees verder →

“Bijna dagelijks” Jurisprudentie
Rb, deelgeschil: BGK in eenvoudige letselzaak niet redelijk
 • Rechtbank Midden-Nederland

Deelgeschil over BGK. Gevorderd: € 1.769,85 (bovenop eerder betaalde BGK); toegewezen € 800,-. 1. De kantontrechter overweegt:  “Het gaat er niet om of de Vintagewielen Campagnolo Mexico 98 --front hub campagnolo --700Cbelangbehartiger alle gedeclareerde werkzaamheden werkelijk heeft verricht, maar om de vraag of het redelijk is dat de kosten daarvan in volle omvang voor rekening van de… Mystery Ranch pop up 18

Vaknieuws
 • Verbond van Verzekeraars

Tijdens het symposium op Rossignol THC 176 Twin Tip 176cm Gebruikte Ski met Binngs Powder Skis Girl Boobie van de Erasmus School of Law over letselschade heeft Verbondsdirecteur Richard Weurding een lezing gegeven over hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen. Weurding erkent dat sommige zaken lang duren omdat er onvoldoende capaciteit bij verzekeraars is. “Dat moet worden opgelost. Ook… Lees verder →

Jurisprudentie
Gore C5 Thermo Trail Jersey mannens L Groot (rood zwart) 100373 Bike Wear
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Destijds 7-jarige jongen treft moeder, die is vermoord door ex-partner, aan in plas bloed. Het hof oordeelt dat is voldaan aan de vereisten van het Taxibus-arrest. Gaerne G.Motion mannen's Road Cycling schoenen --zwart --grootte 42 8.5 USDoor deskundigen is vastgesteld dat sprake is van PTSS, hetgeen een in de psychiatrie erkend ziektebeeld is. Het feit dat de jongen een aangeboren… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Het hof volgt verzekeraar gedeeltelijk in haar verweer dat de in rekening gebrachte werkzaamheden niet alle van toegevoegde waarde zijn geweest voor PROFILE racen mulville PUSH STEM 53MMde schadeafwikkeling. Het hof oordeelt dat appellant het oordeel van de kantonrechter dat hij onvoldoende medewerking heeft verleend om binnen redelijke termijn tot schadevaststelling te komen onvoldoende bestreden.… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Hof Arnhem-Leeuwarden

Appellant vordert € 2.613,23 aan BGK voor second opinion over afwikkelingsvoorstel van € 6500,-. Het hof overweegt, evenals de kantonrechter, dat het MC KINLEY STRETCH PANT PANTALONI MONTAGNA man 244344 05appellant uiteraard vrij een second opinion te vragen over het na onderhandeling bereikte resultaat, maar dat hij deze kosten in beginsel zelf dient te dragen. Er zijn onvoldoende… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Man die lijdt aan psychotische stoornis vermoordt zijn moeder; hij krijgt hiervoor TBS-maatregel met dwangverpleging opgelegd. 1.Fox Horizon X3 TT krimp 12ft 3.25lb Speedmaster 14000XTC Fishing Rod NIEUW De rechtbank wijst affectieschade toe aan andere zoon, dochter en schoondochter. 2. De rechtbank oordeelt dat is voldaan aan de vereisten voor shockschade; weliswaar waren zij de moord niet waargenomen, maar wel is… Lees verder →

Jurisprudentie
 • Rechtbank Limburg

De rechtbank veroordeelt vrouw tot gevangenisstraf voor het veroorzaken van een ongeval, waarbij een 20 jarige fietsster is overleden. De rechtbank kent aan de oudersModern Billiard Table Lichting Pool Table Licht met zwart Metal Shade Kitchen en broers van het meisje ieder € 5000,- wegens shockschade toe. De rechtbank overweegt hierbij dat zij in een nauwe affectieve relatie staan, sprake is… Shimano ME7 Trail Enduro MTB Mountain Bike schoenen SH-ME701 zwart --44 (US 9.7)

Met zoveel frisdrank per week vergroot je de kans op diabetes type 2 Jurisprudentie
 • Hoge Raad

Beantwoording prejudiciële vragen. De Hoge Raad oordeelt dat de werkgever geen verhaalsrecht heeft voor de doorbetaalde pensioenpremie, noch voorJasje Sparco Darlington man groen 103756 het werkgeversdeel, noch voor het werknemersnemersdeel. De Hoge Raad oordeelt dat het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie niet valt onder het loonbegrip van art. 6:107a BW. Het werknemersgedeelte valt hier wel onder,… Fietsende schoenen van Fizik M6B man MTB

zijn massaal van Rogier en zijn dochtertje gaan houden Vaknieuws
 • Overige organisaties
 • Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focusgebieden: datahandel, digitale overheid Lucx Fishing Deck Autory Zak Bedstoel Zak Autop Lounger Autory Zaken artificiële intelligentie en algoritmes. Extra nadruk op deze thema’s is nodig om de bescherming van persoonsgegevens in Nederland te borgen. Misbruik of onverantwoordelijk gebruik van persoonsgegevens kan bijvoorbeeld leiden tot… Garmin InReach Explorer Handleiding Satellite Communicator --vergrendeld

Jurisprudentie
 • Ongepubl. jurisprudentie, Rechtbank Midden-Nederland

speciale prijs-Mavic Pro Fietshandschoenen Zwart Cosmic spfze2212557-Fietsen

Eiser, ervaren springruiter en gespecialiseerd in het opleiden en trainen van paarden naar topniveau, werkt op ZZP-basis voor fokkerij-organisatie voor springpaarden. Tijdens rit wordt hij afgeworpen en loopt hij letsel op. Hij stelt de fokkerij-organisatie aansprakelijk Nieuwe zwart TIGER FIJT GEAR BJJ KIMONOS SUITS MET VRIJE BEL (wit) A3ex art 7:658 lid 4 BW en art. 6:179 jo art. 6:181 BW. 1.…

Jurisprudentie
 • Rechtbank Rotterdam

Verzoeker werkte tot het ongeval in het restaurant van zijn vader en broer, zonder een (schriftelijke) arbeidsovereenkomst; zijn salaris ontving hij contant. Na het ongevalOrca Core Zwem Womannens Wetsuit heeft hij nauwelijks meer gewerkt en is het dienstverband met wederzijds goedvindenCraft Trikot Kurzarm mann Monumannent beëindigd. Verzoeker vraagt verklaring voor recht dat hij schadebeperkingsplicht niet heeft geschonden door…

Tijdens lossen van matrassen struikelt werknemer over matras en loopt letsel op. Hij stelt zijn werkgever aansprakelijk ex art 7:658 BW. Hij stelt onder meer dat er nimmer een laad- en los instructie is gegeven. Werkgever wijst erop dat nieuwe medewerkers een inwerkperiode doormaken ('training on the job '), waarbij… Sixs BIKE4 Luxury Bike Maglia maniche Lunghe zwart roze

Uroloog heeft verwijtbaar diagnose (tumor in de nier) gemist, waardoor benadeelde uiteindelijk ongeneeslijk ziek werd (bij eerdere diagnoseMini Fishing Bait Boat 1.5KG Lure Laad Fish Finder Externe Control Accessoires had zij 92% overlevingskans). Door rechtbank was € 200.000,- aan smartengeld toegekend. 1. Het hof acht de zaak van de aidspatiënt (1992) niet vergelijkbaar, wel die van gynaecoloog die diagnose miste (ANWB-smartengeldgids… Maillot Ale Graphics PRR BeRing manga Larga vrouw Zwarte vrijdag

'Verzekeraars, letselschade-experts en belangenbehartigers zijn het nog niet eens over een nieuw convenant over de zogenaamde PIV-staffel. Hiermee wordt de hoogte vastgesteld van de buitengerechtelijke kosten in letselschadedossiers. De overeenkomst die inging in 2016 wordt daarom, net als vorig jaar, met een jaar verlengd. Volgens bestuurder Marco Speelmans van het…

BGK. Partijen hebben geen overeenstemming over afwikkeling letselschade (voorstel belangenbehartiger was € 25.000,-; Madison RoadRace Optimus Thermal Korte mouw Jerseyverzekeraar heeft € 3900,- betaald); vervolgens neurologische expertise over causaliteit. Belangenbehartiger vordert € 12.874,96 aan BGK; door verzekeraar is € 4.518,41 betaald. 1. De kantonrechter is van oordeel dat verzekeraar de belangenbehartigerSTERLING KANYON TECH 9.5MM 300'(92M) GR(s) zeer adequaat heeft bevoorschot. (….)…